Вечни Рози

FOREVER ROSE – Розите што траат вечно се природни цвеќиња кои траат 4-5 години. Тие се многу кревки и треба внимателно да се чуваат, важно е да се внимава на следново:

1. НИКАКО НЕ ТРЕБА ДА СЕ НАВОДНУВААТ!
2. Треба да се чуваат на место со ниво на влажност помеѓу 30-80%,
3. НИКАКО не смеат да бидат изложени на директна сончева светлина,
4. НЕ се штетни по човечкото здравје.

Прикажани се 4 резултати