ТОТАЛНА ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗАЛИХАТА

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ ВО ШОПИНГ ЦЕНТАР VALERY СЕКОЈА САБОТА И НЕДЕЛА ОД 11 ДО 17 ЧАСОТ